Jubileumwebsite

Klik hier voor de film van de Marnix feestdag


    Klik hier voor de foto’s van de Marnix feestdag




Jubileumdag (klik op de afbeelding)

  

Aansluitend aan onze traditionele activiteitenweek in april zal er vrijdag 27 april 2012 een speciale jubileumdag voor al onze leerlingen worden georganiseerd.

Jubileumjaar

Dit jaar bestaat de voormalige ds. Balthasar Lydiusmavo in Dordrecht 50 jaar. Daarmee is de school één van de oudste scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs in Nederland. Tegenwoordig heet onze school de locatie Marnix van het Wartburg College.  Duizenden leerlingen hebben in die vijftig jaar op deze school gezeten, de eerste lichtingen in dat oude gebouw aan de Singel/Steltenstraat met dependances in de vorm van noodlokalen aan de Noordendijk en het Gunningplein.

Verreweg de meeste leerlingen zullen in het gebouw aan de Montessorilaan op school gezeten hebben. Je weet wel, dat gebouw waar je eerst meneer Vink, de conciërge, moest passeren en waar je rondjes kon lopen. Later kwam daar de gezellige dependance aan de Vorrinklaan bij. Vrijdags hing daar de lucht van gebakken kroketten en frikadellen. Vanaf 2005 werd de Marnix aan de rand van het Leerpark aan de Prof. Waterinklaan gehuisvest.  

Actieweek 26 t/m 30 maart

In de week van 26 t/m 30 maart a.s. hopen we met de leerlingen diverse acties te houden voor Wycliffe Bijbelvertalers. De opbrengst van deze acties wordt bestemd voor het werk van Acotba Subo. Dat is een partnerorganisatie van Wycliffe In de Democratische Republiek Congo. Beide organisaties werken samen aan alfabetiseringsprogramma’s voor de bevolking waarvan nu nog 60 procent analfabeet is. Onlangs is er een Bijbelvertaling in het Ngbaka (taal in Congo) gereed gekomen. De volgende stap is er voor zorgen dat de bevolking van Congo deze Bijbel ook in hun eigen taal kunnen lezen. In de actieweek worden er gastlessen verzorgd door Wycliffe en zullen de leerlingen op verschillende manieren in actie komen om geld in te zamelen voor dit doel.

Marnixvierdaagse 2 t/m 5 april

Van maandag 2 t/m donderdag 5 april 2012 is er voor het personeel van onze school een Marnixvierdaagse. De leerlingen hebben deze vier dagen vrij. Deze dagen vormen een combinatie van studiedagen en een personeelsreis, die normaal gesproken verspreid over het jaar plaats vinden.





deze website is gesponsord door: Sprékend communicatie & creatie